Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

Ing. Petr Bošek, e-shop: www.kavazitalie.cz (dále jen „Obchodní podmínky“)

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodu www.kavazitalie.cz, jehož provozovatelem je:

Ing. Petr Bošek

Letecká 657/43, 161 00 Praha 6

IČO 01029932, DIČ CZ8405280048

E-mail: info@kavazitalie.cz

Zákazník, který nakupuje u nás v obchodě, automaticky souhlasí s těmito podmínkami:

Objednávka se stává závaznou jejím odesláním. Objednáním
podpisujete kupní smlouvu s našim obchodem a v souladu s § 588 a § 614
Občanského zákoníku

1. Práva a povinnosti stran:

1.1. Práva a povinnosti prodejce:

1.1.1. Prodejce je povinen odeslat objednané zboží nejpozději do 7 pracovních dnů (v případě platby předem se expediční doba počítá až po připsání částky
na náš účet). Tato lhůta po vzájemné dohodě může být prodloužená.

1.1.2. Prodejce je povinen odeslat zboží tím způsobem, který si vybral zákazník.

1.1.3. Prodejce je povinen odeslat kvalitní zboží a zabalit zboží s ohledem na způsob dopravy a možnost poškození zboží během přepravy.

1.1.4. Prodejce je povinen vyřídit všechny reklamace uplatněné do 30 dnů od chvíle, kdy zákazník obdržel zboží. Podmínkou je,  že zákazník oznámí prodejci na e-mail: info@kavazitalie.cz důvod reklamace, číslo faktury, požadovaný způsob jejího vyřízení a. číslo účtu pro případné vracení peněz a platný email.

1.1.5. Prodejce má právo odmítnout objednávku v případě, že zákazník v minulosti nedodržel obchodní podmínky.

1.1.6. Prodejce má právo odstoupit (částečně nebo úplně) od zakázky v případě, že není možné ji splnit z důvodů netýkajících se prodejce.

1.1.7. Prodejce má právo v případě nevyzvednutí zboží (odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem) na náhradu skutečně vynaložených nákladů
spojených s nevyzvednutím zboží (poštovní náklady, obal) podle § 53 odst.10 Občanského zákoníku. Při nevyzvednutí zboží následující
objednávka bude akceptována pouze formou platby předem převodem na účet.

1.2. Práva a povinnosti zákazníka:

1.2.1. Zákazník je povinen při objednávce zanechat svoji platnou adresu, aby vybrané zboží mohlo být doručeno.

1.2.2. Zákazník při objednání je povinen uvést funkční email (Vaše osobní údaje jsou chráněné Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000
Sb.). V opačném případě bude to považováno za nesplnění obchodních podmínek ze strany zákazníka a objednávka bude automaticky stornována.

1.2.3. Zákazník je povinen převzít objednané zboží a zaplatit je v plné míře. Nevyzvednutí zboží bude považováno za porušení kupní smlouvy a
prodejce má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s nevyzvednutím zboží (poštovní náklady, obal) podle § 53 odst.10
Občanského zákoníku. Při opětovném zaslání zboží k ceně zásilky bude připočteno poštovné a balné. Při nevyzvednutí zboží následující
objednávka bude akceptována pouze formou platby předem převodem na účet.

1.2.4. Zákazník má právo zrušit svou objednávku do chvíle, než dostane potvrzení o odeslání zboží. Zrušení objednávky provede emailovým dopisem na kontaktní email info@kavazitalie.cz. V případě zrušení objednávky po expedování zboží, situace bude považována za nevyzvednutí zboží a bude se řešit podle bodu 1.2.3.

1.2.5. Zákazník má právo na reklamaci obdrženého zboží po dobu 30 dnů po obdržení zboží. že zákazník oznámí prodejci na e-mail: info@kavazitalie.cz
nebo telefonicky na číslo 235312681 důvod reklamace, číslo faktury, požadovaný způsob jejího vyřízení a. číslo účtu pro případné vracení peněz a platný email.

1.2.6. Zákazník má právo na vrácení zboží během 14 dnů od obdržení zásilky v souladu s § 53 odst.7 Občanského zákoníku.
Z odst. 8 § 53 Občanského zákoníku vyplývá, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, porušil-li jejich originální obal.

1.2.7. Zákazník má právo na odstranění osobních údajů z databáze prodejce, o čemž musí uvědomit prodejce (emailem nebo poštou)

2. Záruky a Reklamace

2.1. Na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.kavazitalie.cz se vztahuje záruka v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb.

2.2. Standardní doba záruky je 24 měsíce od chvíle, kdy bylo zboží doručeno.

2.3. Záruka se vztahuje na všechny defekty, které brání normálnímu užití zboží.

2.4. Záruka se nevztahuje na defekty vzniklé při nesprávném použití zboží.

2.5. Reklamované zboží je nutné oznámit prodejci. Zákazník oznámí prodejci na e-mail: info@kavazitalie.cz nebo telefonicky na číslo 235312681 důvod reklamace, číslo faktury, požadovaný způsob jejího vyřízení a. číslo účtu pro případné vracení peněz a platný email. Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů
dle obchodního zákona.

Prodejce může požadovat doručení  předmětu reklamace od zákazníka k prodejci

2.6. V souladu s obchodními podmínkami bude defektní zboží vyměněno za nové. V případě, že výměna nebude možná (například nedostatek zboží na skladě prodejce), budou zákazníkovi vráceny peníze.

3. Nepřevzetí zásilky

3.1. Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb. Nevyzvedne-li kupující objednávku zaslanou na dobírku (veškeré
argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení“ aj. jsou brány jako zcela účelové a nebudou akceptovány), je povinen uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží (balné poštovné a souvislé práce). Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s našimi obchodními podmínkami.

3.2. Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zaslány elektronickou formou.

3.3. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené náklady), budou vymáhány včetně veškerých nákladů s tímto spojených (např. telefonické a administrativní náklady, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční).

3.4. Při objednávce je nutno uvádět pravdivě své údaje. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na níž bude doručeno zboží, které se posléze vrátí prodejci zpět (týká se i nezaplacení částky za zboží na účet prodejce), bude daná osoba vyhledána dle IP adresy a dluh bude kompletně vymáhán.

4. Opětovné zasílání zboží
4.1.V případě, že zboží bylo vráceno prodejci z důvodu nevyzvednutí zákazníkem balíku na poště nebo nemožnosti kontaktování  zákazníka (nezvedání telefonu,
nepřítomnosti na dodací adrese), po emailové žádosti na náš kontaktní email: info@kavazitalie.cz, je možné opětovné zaslání balíku dle podmínek: k celkové původní ceně objednávky bude připočteno poštovné dle tarifů dopravce.  Platbu za opětovné zasílání balíku požadujeme jen předem převodem na náš účet,
všechny údaje (číslo účtu a VS) Vám budou poslány emailem.

5. Doručování zboží a platba

5.1. Doručení zboží je uskutečněno službami společnosti Zásilkovna.

5.2. Zboží dodáváme dle volby kupujícího na výdejnu, případně na adresu zákazníka. Doprava je účtována dle sazebníku dopravce, který je patrný z volby dopravného při procesu objednávky.

5.3. Při objednávce nad 2500 Kč poštovné neúčtujeme u žádné kategorie zboží.

5.4. Balné neúčtujeme.

5.6. Zboží do zahraničí zasíláme na dotaz dle tarifů společnosti Zásilkovna, které vycházejí z hmotnosti zásilky.

6. Prohlášení o ochraně osobních údajů

6.1. Ing. Petr Bošek si váží Vaší důvěry, důvěry svých klientů, a chrání Vaše data před zneužitím – v našem internetovém knihkupectví je dodržován zákon č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vaše důvěrné údaje nebudou poskytnuty dalším stranám, slouží jen pro komunikaci s Vámi a pro vyřízení Vašich objednávek.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

7.1 Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@kavazitalie.cz.

7.2 Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

7.3 Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

7.4 U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

7.5 Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

7.6 Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7.7 Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

7.8 V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

7.9 Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky mohou být prodejcem částečně nebo úplně změněny bez předchozího upozornění.